"Tailor Made" Modeli - Oktay OREL Yönetim Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Danışmanlıklar

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE
"Tailor Made" ÇALIŞMA  MODELİ

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı çalışmalarım kapsamında, iş dünyamızın her kademedeki yönetici ve girişimcilerinin ihtiyacı olan hizmetleri, her seferin kişi ve kurumların gerçek ihtiyaçlarına yönelik ve “Tailor Made” modeli ile özel olarak tasarımlayarak sunmaktayım.


Farklı sektörlerde, uzun yıllar süren çalışmalarım sonucunda, artık standart paket eğitimlerin devrinin kapandığına inanmaktayım. Bu nedenle, gerek kısa süreli eğitim hizmetleri, gerekse uzun süreli süreç yönetimi iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları ilgili kurumun, topluluğun, kuruluşun ve işgörenlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde özel olarak tasarımlanmaktayım.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı projeleri kapsamında yapılması gereken çalışmalarda, gerek yeniden yapılanma ya da iyileştirme süreçlerinde, gerekse eğitim uygulama süreçlerinde kurumsal yönetim ve bireysel gelişim alanında hem akademik bilgi, hem de sahada uygulama deneyimlerimin dışında farklı uzmanlık alanları ile ilgili bilgi ve deneyime ihtiyaç duyulması halinde, birlikte çalıştığım çözüm ortağı profesyoneller ile çalışmalarımı 4 aşamada yapmaktayım.

1.) Aşama : Hizmet verilecek kurum/işletmede öncelikle üst yönetimle görüşülerek gerçekte varılması istenilen hedef konusunda üst yönetimin istekleri alınır. Daha sonra eğitim ya da danışmanlık hizmeti alım sürecinde doğrudan kendileri ile çalışılacak işgörenle ile görüşmeler yapılarak; bilgi beceri ve deneyimlerinin de dikkate alındığı işgören profil analizi yapılır.
2.) Aşama : İşletmenin mevcut hali ile iş yapış biçimlerini, operasyonel süreçleri ve günlük uygulamaları bizzat yerinde gözlemlenerek tespitler yapılır.
3.) Aşama : Her iki ölçüm ve gözlem sonuçları yönetim ile ve gerektiğinde diğer uzmanlarla birlikte değerlendirilerek, kurum/işletme yönetimine raporlanır.
4.) Aşama : Bilimsel yöntemlerle varılan bu sonuçlar doğrultusunda, kişi ve kurumun ihtiyaçlarına tam olarak uyacak hizmet paketi“Tailor Made” modeli ile özel olarak tasarımlanır ve sunulur.

Özel tasarımlamanın anlamı burada saklıdır. Zira, başka şekilde verimli bir sonuç elde etmek mümkün olmamaktadır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön