Değişim Yönetimi - Oktay OREL Yönetim Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Danışmanlıklar

 DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜREÇLERİ DANIŞMANLIĞI 

Günümüzde giderek artan ölçülerde etkisini hissettiren ekonomik koşullar, globalleşme, yıkılan korumacılık duvarı ve serbest piyasa ekonomisinin getirdiği acımasız rekabet koşulları üretim ya da hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların, ayakta kalabilmek, mevcut pazarda paylarını arttırabilmek için her geçen gün daha kaliteli ürün ya da hizmet sunmalarını gerekli kılmaktadır.

Yaşamını kolaylaştırmak için, her geçen gün daha yararlı ve daha ekonomik ürünlere sahip olma istek ve bilinci artan, zor beğenen, satın aldığı ürün ya da hizmete ödediğinin karşılığını fazlasıyla almak isteyen insanlara, mal ya da hizmet satmak isteyen firmalar için kalitenin anlam ve önemi ön plana çıkmıştır. yenilenen taleplere uygun azlar yapabilmek, üretim veya hizmet sektöründe faaliyet göstermekte olan yılların firmalarını dahi değişime mecbur bırakmıştır.

DEĞİŞİMİ GEREKTİREN SEBEPLER     
   • Geleceğe ilişkin üç şey kesindir.
   • Gelecek, geçmişten köklü biçimde farklı olacaktır
   • Gelecek, günümüzden de önemli ölçüde farklı olacaktır.
   • Gelecek, beklediğimizden de oldukça farklı olacaktır.
       
Yönetici/Lider sürekli ve hızlı bir değişim dünyasında yaşadığımızın bilincinde olmalıdır.
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön