Endüstriyel Psikoloji - Oktay OREL Yönetim Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Danışmanlıklar

ENDÜSTRİ VE İŞLETMELERDE PSİKOLOJİ

Canlı davranışlarını inceleyen bir bilim dalı olan psikolojinin temel amaçları, davranışları betimlemek, açıklamak, yordamak, kontrol etmektir. İnsanlara yönelik ve insanlarla birlikte yürütülen girişimlerde, psikolojinin ortaya  koyduğu  bilgiler ile geliştirdiği  araçlar, ilkeler, teknikler ve yöntemler uygulanır.

Bunlardan yararlanarak birçok sorun çözümlenmeye çalışılır. İnsanların en yoğun olarak bulunduğu ve insanlara yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü kuruluşlar arasında endüstri ve işletmeler önemli bir yer tutar.

Çünkü günümüzde insanların bireysel ya da kollektif ihtiyaçlarının pek çoğu endüstri ve işletmelerde yürütülen faaliyetlerle ya da bu faaliyetler sonucu ortaya konan ürünlerle karşılanır.

Endüstriyel psikoloji;
   • İşletmeye personel seçme,
   • Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları düzenleme,
   • Personeli en verimli ve mutlu olacağı işe yerleştirme,
   • İş ortamını verimi artırıcı ve morali yükseltici biçimde düzenleme,
   • İş ve verim değerlendirmesi yapma,
   • Reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler üzerinde çalışır.

Bu çalışmaları sürdürürken bir yandan psikolojinin, özelikle psikometri ve sosyal psikoloji dallarıyla öbür yandan da işletme ve yönetim bilimleri ile ilişki ve etkileşim içinde bulunur.

Endüstri ve işletmelerde kişilerin birbirleriyle, işletmeyle, teknolojik araç ve gereçle, etkileşim konularıyla ilgilenen endüstri psikologları, işletmelerin verimli çalışabilmeleri, mal ve hizmetlerini hedef kitlelerine kabul ettirip, ulaştırabilmeleri için gerekli ve daha çok insan unsuruyla ilgili olan hususları araştırırlar. İlkeler belirlemeye çalışırlar, araç ve gereçleri geliştirirler, bu konuda bilinen teknik ve yöntemleri uygularlar.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön