İş ve Sosyal Güvenlik - Oktay OREL Yönetim Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Danışmanlıklar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI UYGULAMALARI SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

İşletmelerin Personel Müdürlüğü ya da Personel Yönetimi departmanlarında, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereği yapılması gereken operasyonel işlerle ilgili olarak yönlendirici danışmanlık hizmeti vermekteyim. 

Bu hizmet; firmanın bu konuda yapılacak denetimlerde İdari Para Cezasına uğramamasını sağlarken, herhangi bir nedenle İşgörenleri ile çalışması sona erdiğinde firmanın uyuşmazlık yaşamasını önleyici bir faaliyettir. Firmada çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamanın yanıda, bölgede mevcut potansiyel işgücünü firmada çalışmaya isteklendirmektedir.

Bilindiği üzere, 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu, çalışma hayatı ile ilgili köklü değişiklikler yaparak, işverenlere yeni yükümlülükler getirmiştir.
Bunlardan bazıları şunlardır:       
  • Dava halinde ispat yükümlülüğü işverene yüklenmiştir,
  • Personele ait belgelerin dosyalanması zorunlu hale getirilmiştir,
  • İşverene, işçilerle sözleşme yapma zorunluluğu getirilmiştir,
  • İşverenin işçi sözleşmesini feshetme serbestisi sınırlandırılmıştır,
  • İş Mahkemeleri haksız fesih durumunda işçiyi işe iade etmektedir,
  • İşverenlere işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almak, işçileri eğitmek ve kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etme mecburiyeti getirilmiştir,
  • Personel Yönetmeliği, Disiplin Sistemi, Eğitim ve Performans yönetim sistemlerini kurmak mecburi hale gelmiştir,
  • İş Kanununa uymama cezaları büyük bir ölçüde artırılmıştır.
               
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili uygulamalarda Danışmanlık Hizmeti kapsamında öncelikle işletmeniz işlemleri incelenerek; bu konuda yapılması gereken işlerin takip edildiği bir departman oluşturulacak, ya da böyle bir departman varsa yeniden yapılandırılarak, ilgili personel eğitilecek ve personel ile ilgili, sicil, özlük, tahakkuk da dahil tüm işlemlerin İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı hükümlerine göre yapılması sağlanacaktır. 

Böylece; yasal mevzuata uygun olmayan durumlar ve işlemler ortadan kaldırılarak, eksik uygulamalar tamamlanacağından, şirketi cezalı duruma sokacak yanlış uygulamaların da önüne geçilmiş olacaktır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön