İnsan Kaynakları Yönetimi - Oktay OREL Yönetim Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Danışmanlıklar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Uzay boşluğunda ve kendi etrafında dönen dünyamız, küreselleşme, ileri teknoloji ve bilgi çağının doğal getirisi olarak hızla küçülmeye başlamıştır. Oysa küçülen bu dünyada giderek büyüyen sıcak bir savaşın varlığı dikkat çekicidir. Bu savaş çok yönlü ekonomik bir savaştır ve gücünü işletmeler arası acımasız rekabetten almaktadır. Bu savaşta işletmelerin en büyük silahı, ne hammadde, malzeme, ve enerji, ne de makinedir. En güçlü silah sosyal atom olarak da nitelenen insan kaynağıdır. Onu, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde kullanan işletmeler bu savaştan başarılı çıkacaktır.

Ne var ki, işletmelerde çalışan personelin potansiyel performansının ancak % 50 sinin kullanılmakta olduğunu vurgulamak gerekir. İnsanın özünde var olan bu gizli ve büyük enerjinin % 100’ü kullanılır hale gelmesi durumunda, şu anda işletmelerde var olan işgücü sayısı ve maliyeti doğal olarak önemli ölçüde  azalacaktır.

Kalite bilincinin ve yönetimde kalite felsefesinin geliştiği günümüz örgütlerinde, kaliteyi gerçekleştiren “insan” faktörü rekabetçi üstünlük elde etmenin tek yolu olarak görülmektedir. Bu nedenle insan kaynağının etkili yönetimi danışmanlık projemizin de temel hedeflerinden biridir.

İnsan Kaynakları Sistemi Danışmanlığı Projesi’nin temel bilgi ve referans kaynağı olan İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim & Organizasyon Ana Bilim Dalında son dönemde en çok ilgi çeken disiplinlerden biridir. Bilindiği üzere bu disiplin işletmelerin mal ve hizmet üretiminde en önemli unsur olan insan kaynağının nasıl daha verimli, etkili ve mutlu bir şekilde çalıştırılabileceğini sorgular, araştırır, bu alanda kuramlar, yöntemler ve teknikler geliştirir.

İnsan Kaynakları Sistemi Yönetiminin yaptığı çalışmaların sonuçları; bireyleri, işletmeleri ve toplumu yakından ilgilendirir. Yaşadığımız coğrafyadaki toplumun bireyleri olan mevcut ve potansiyel işgücü kaynağımızın işletmelerde mutlu ve üretken çalışabilmeleri büyük ölçüde İnsan Kaynakları Sisteminin başarılı çalışmalarına bağlanabilir.

İnsan Kaynakları Yöneticisi, çalışanların beyin, kol ve gönül güçlerini işletmeye aktararak, üretkenliklerini artırmak için gerekli düzenlemeleri yapan, aynı zamanda üretilen mal ve hizmetle ilgili işler ile çalışanların da yaşam kalitesini arttırmaya uğraşan bir yöneticidir.

Gerçekten insan kaynaklarına diğer girdiler arasında ayrıcalıklı yer veren bilinçli firmalar, mevcut entelektüel sermayesini pozitif enerjiye dönüştürme şansına sahip olacaklardır. Bu işletmeler, gelişmeyi paranın değil, insanın yarattığını bilen kuruluşlardır. O nedenle, insan kaynağına ve onun bilinçli yönetimine her geçen gün, her şeyden daha çok ve her şeyden daha önce gereksinim vardır. Çünkü, işletmeyi kuran, yöneten, işleten, üreten ve üretileni tüketen, işletmeye can ve kan veren hep insandır. Öyleyse işletme varlığını insana borçludur ve geleceğinin güvencesi yine insandır.

Bu arada, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi (İKYS) ilişkisini de unutmamalıyız. İnsan kaynağının doğru biçimde, doğru yerde ve doğru zamanda kullanılması için, Toplam Kalite Yönetiminin ilke ve politikalarının iyi bilinmesi ve uygulanması gerekir. Bir başka ifadeyle işletmeler, müşteri odaklı çalışma, etkin katılım, ekip çalışması, süreçlerin iyileştirilmesi, sürekli eğitim ve gelişim ilkelerinin izlenmesi ve uygulamasıyla yaşamlarına devam edebilir. Toplam Kalite anlayışı, İnsan kaynaklarının optimal kullanımı ve verimliliğin maksimal düzeye çıkarılması demektir.

Tüm bu yazılanların tahakkuku ise, “liyakat esaslı seçim” ilkesini esas alan Seçme ve Yerleştirme sürecini temel alan ve buna uygun atamalarla oluşturulan organizasyonel yapı içinde mümkündür. Kurulan bu organizasyonel yapının sağlıklı işlemesi ve sürekliliği, İKS süreçlerinin titizlikle, sıralı ve doğru, eksiksiz ve tavizsiz yerine getirilmesi ile yakından ilgilidir.

İşte bu inanç ve yaklaşımla yapacağımız İnsan Kaynakları Sistemi Danışmanlığı ile insan kaynaklarını çok boyutlu olarak ele alarak, sürdürülebilir kârlılık ve büyüme ile “MUTLU İŞLETME, MUTLU İNSAN” dengesinin kurulması için çalışmaktayız.


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön