Kurum Kültürü - Oktay OREL Yönetim Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Eğitimler

KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ

I - GENEL BİLGİ
Kurum kültürü, çalışanların davranış biçimlerini şekillendiren ve paylaşılan değer, inanç, tutum ve davranışlar bütününü oluşturur. Toplumlar gibi kurumların da amaçları, çalışma hayatından beklentileri, değerleri, ilkeleri, bir başka ifadeyle kendilerine özgü nitelikleri vardır.

Kurum Kültürü; Kurum için neyin önemli olduğunu gösteren, Çalışanların birbirleri ile olan etkileşim biçimini ortaya koyan, Ortak hedef oluşturan, Çalışanlara kurumsal aidiyet hissi veren, Kurumsal kimliği oluşturan, İnanç ve değerleri yaşatan bir birlikteliktir. Unutulmamalıdır ki; bir kurumun ruhunu, söz konusu kurumda çalışanlar oluşturur. Kurumsal aidiyet kavramında yaşanan bir çözülme, kurumun varlık derecesinin ortadan kalkmasına kadar gidebilir.

II - EĞİTİMİN AMACI
Bu eğitim programının amacı; katılımcıların Kurum Kültürünün, kurumun geleceğini doğrudan etkileyebileceği konusunda bilgiler edinmesi, Kurum Kültürü oluşturma ve oluşan kültürü koruma konusundaki yetkinlik düzeylerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, Katılımcılar bu eğitimde, kurumdaki ilişkilerin önemini ve kurum kültürünün benimsenmesinin şirket hedef ve stratejileriyle nasıl ilişkilendiği konusunda bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.

III - EĞİTİM İÇERİĞİ
  • Kurum Kültürü Nedir?
  • Kurum Kültürü Neden Önemlidir?
  • Kurum Kültürünün Özellikleri
  • Kurum Kültürünün Yararları
  • Kurum Kültürünün Unsurları
  • Kurum Kültürünün Oluşmasında Yöneticinin Görev ve Sorumlulukları
  • Kurumdaki Davranış Kurallarının Belirlenmesi

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön