Problem Çözme Becerileri - Oktay OREL Yönetim Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Eğitimler
                    
PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ EĞİTİMİ

I - GENEL BİLGİ
Problem, hayatın olağan akışı içinde istenmeyen durum, ya da hayatın olağan akışına devam etmek için acilen çözülmesi gereken sorunlardır. Çoğu zaman problemler bir fırsat da olabilir. İşletmelerde sürekli olarak ileriye gitmenin en önemli koşullarından biri, “iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi” ve olası “problemlerin çözülmesidir”.

Gerçek olan, Problem Çözme becerisinin bir ekip işi olduğudur. Problemler karşısında kararlı olunmalı, problem çözme işi belli bir sistematiklik içinde yapılmalıdır. Bu durum “disiplinler arası” bir yaklaşımdır ve belirli araçlar (teknikler) kullanılarak, kararlılıkla problemlerin üzerine gidilmelidir. İşletmelerde ya da proseslerde ortaya çıkan ya da ortay çıkma olasılığı olan problemler en az kayıpla çözülmelidir. Böylece, bir yandan iyileşme sağlanırken aynı zamanda rekabetçi üstünlük de elde edilebilir.

II - EĞİTİMİN AMACI
Bu eğitim programının amacı; bir organizasyonun herhangi bir kademesinde görev yapan çalışanların karşılaştıkları problemlerin ortadan kaldırılması ve sürekli gelişmenin sağlanması amacıyla problem çözme tekniklerinin belirlenmesi ve uygulanması konularının öğrenilmesini sağlamaktır. Doğru kararlar alınabilmesi için problemlerin doğru olarak teşhis edilmesi gerekir. Problem çözme teknikleri eğitimi bunun için gerekli olan bilgileri içermektedir.

III - EĞİTİMDEN BEKLENEN KAZANIMLAR
Eğitim sonunda katılımcılar,
 • Organizasyon içinde karşılaştıkları sorunları ve alacakları kararları ifade edebilecekler,
 • Karar alma becerilerini geliştirerek, bu becerilerini görüş birliği sağlamak ve toplantı yönetimi gibi konularda etkin bir şekilde kullanabilecekler,
 • İşletmelerdeki temel problemleri gündeme getirerek, sorun analizi yapabilecekler,
 • Problem çözme becerilerini geliştirebileceklerdir.

IV - EĞİTİM İÇERİĞİ
 • Problem Nedir?
 • Problem Çözme Yaklaşımı,
 • Problem Çözme Süreci,
 • Sık karşılaşılan Problem türleri,
 • Çözüm anahtarları,
 • PUKO Döngüsü,
 • Beyin Fırtınası,
 • Sebep-Sonuç Analizi,
 • Altı Şapkalı Düşünme Tekniği.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön