Satış Becerileri - Oktay OREL Yönetim Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Eğitimler

İLERİ SATIŞ BECERİLERİ EĞİTİMİ

I - GENEL BİLGİ
Günümüzde satış ve pazarlamanın hedef kitlesindeki müşteri profili ve davranışları büyük bir değişim içindedir. Öncelikle buna neden olan müşterideki bu değişimleri anlamak gerekmektedir. Salt kendi çıkar ve özelliklerine odaklanmış satıcı davranışları ve pazarlama anlayışları, tarihin tozlu sayfalarında çoktan yerlerini almıştır. Artık bugün, müşterisini anlayan, psikolojik özelliklerini çözümleyebilen ve önemseyen, satın alma davranış ve özelliklerine saygı gösteren, yeni pazarlama anlayışı ile profesyonel satıcı davranışını bütünleştirebilen ve mükemmel hizmet anlayışını amaç edinmiş kişi ve kurumlar ancak varlıklarını sürdürebileceklerdir. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek, ancak kusursuz bir hizmet anlayışı ile mümkündür.

II - EĞİTİMİN AMACI
Bu eğitim programının amacı; öncelikli olarak, katılımcıların bu varoluş sürecini fark etmelerini ve kendilerini bu yönde geliştirmelerini ve buna bağlı olarak da, müşterinin beklentilerini aşmaya yönelik bir hizmet anlayışının müşteri sadakati yaratılabilmesini sağlayacak davranışların geliştirilmesini amaçlamaktadır.

III - EĞİTİMDEN BEKLENEN KAZANIMLAR
Eğitim sonunda katılımcılar, müşteri psikolojisini ve müşterinin ihtiyacını doğru anlamayı, potansiyel müşterilerde ihtiyacın farkında olmayı, müşteri profiline göre doğru ürüne yönlendirmeyi ve satışı başarılı olarak sonuçlandırmayı öğrenecektir.

IV - EĞİTİM İÇERİĞİ
I. UZMAN SATICININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
 • Temel İletişim Becerileri,
 • Beden Dilini doğru kullanma,
 • “Fiziksel Görünüş” Ne Kadar Önemli? Nasıl Olmalı?
 • Kişisel İmaj Yönetimi,

II. BİR SATIŞÇI NEDEN MÜŞTERİ KAYBEDER ?
 • İşinize saplantılı bir biçimde bağlı olmamanız
 • Müşteriyi dinlememek
 • Kendinizi müşterinin yerine koymamanız
 • Müşteriye fikrini sormamak
 • Bilgi iletmek yerine müşteriyi ikna etmeye çalışmak.
 • Müşterinin zekasını küçümsemek
 • İşlerin “Çantada Keklik” olduğunu düşünmek

III. ETKİLİ SATIŞ BECERİLERİ (Satış Süreci Aşamalarına göre)
 • Etkin bir satış için "Stratejik Pazarlama" ve ilkeleri,
 • Satış süreci yönetiminde temel yaklaşımlar
 • İlişkisel satış,
 • Uyarlamacı satış,
 • Araştırma: müşteri ve müşteri davranışlarını tanımlama,
 • Satış görüşmesi ve açılış yöntemleri,
 • Dinleme yaklaşımları ve müşterinin iletişimini yönetme,
 • Sorunu anlama ve çözüm üretme - talep yönetimi,
 • Pazarlık teknikleri,
 • İtiraz giderme,
 • Satış kapama yaklaşımları,
 • Müşteri devamlılığının sağlanması ve takibi Müşteriyi Uğurlamak,

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön