Yeniden Yapılanma - Oktay OREL Yönetim Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Danışmanlıklar

YENİDEN YAPILANMA SÜREÇLERİ DANIŞMANLIĞI

Teknolojik gelişmeler, iş akış süreçlerindeki köklü değişimler, değişen pazar ve rekabet koşulları karşısında işletmelerin verimliliğini arttırmayı ve rekabet avantajı yaratmayı temel alan ve işletmelere özel çözümleri içeren, Yeniden Yapılanma Süreçlerinde verilen danışmanlık hizmeti kapsamında, öncelikle; İşletmenizin organizasyon yapısı incelenir.

İşletmenin Stratejik Hedefleri dikkate alınarak ;
  • İş Süreçleri yeniden belirlenir,
  • İş Analizleri yeniden yapılır,
  • Görev Tanımları revize edilir,
  • Örgütsel yapı yeniden düzenlenerek,
  • Organizasyonel El Kitabı hazırlanır,
  • Yeniden yapılanmış örgütsel yapıya işlerlik kazandırılır.
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön