YL Tezim - Oktay OREL Yönetim Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Akademik

YÜKSEK LİSANS TEZİM


"Organize Perakende Sektöründe Çalışanların Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile İşe Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma", Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, ÇAĞ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön