Yönetim Sanatı - Oktay OREL Yönetim Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Eğitimler

YÖNETİM SANATI EĞİTİMİ

I - GENEL BİLGİ
İş dünyasındaki en önemli sorunlardan biri "uzman" konumundan "yönetici" konumuna geçişin doğru yönetilememesidir. Çoğunlukla işini iyi yapan uzmanların iş bilgisinin, insan yönetimi için yeterli olacağı yanlış varsayımı ile mevcut yönetim sorunlarını yaratırız. Bir kişinin iyi bir yönetici olabilmesi için yeterli şart "iş bilgisi" olmasına rağmen gerekli şart "yönetim paradigmasıdır".

Temel yönetim becerile eğitiminde bugün birçok yönetici de eksikliği bariz olarak gözlemlenen yönetimin temel işlevleri olan; Planlama, Organizasyon, Yürütme, Kontrol başlıklarını içeren eğitim programımızı kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlıyor ve yürütüyoruz.

II - EĞİTİMİN AMACI
Bu eğitim programının amacı; değişen yönetim anlayışına paralel olarak yönetici adayı ve yönetici pozisyonunda çalışan katılımcıların temel yönetim becerileri konusundaki bilgi ve beceri düzeyini arttırmak, halen var olan yönetim beceri düzeyleri ile güçlü ve geliştirilebilir yönlerini tespit etmek, yönetim etki alanlarında bulunan çalışanlarının motivasyonunu arttırıcı, yönlendirici ve onların da gelişmelerini sağlayıcı şekilde iletişim kurabilecekleri yöntem ve teknikleri aktarmaktır.

III - EĞİTİMDEN BEKLENEN KAZANIMLAR
Eğitim sonunda, kurum ve işletmelerde yöneticilik pozisyonunda çalışan ya da çalışacak kişiler;
 • Yönetsel bilgi, beceri ve donanımlarını arttıracak,
 • Yüksek iletişim becerileri ile kurum, takım ve birey üçgeninin koordinasyonunu sağlayabilecek,
 • Çalıştıkları organizasyonlara katma değer sağlayan, bir yönetici olacak,
 • Bir çok konuda yetkinlik kazanmış olarak daha ileri bir seviyeye çıkmış olacaklardır.

IV - EĞİTİM İÇERİĞİ
   1. Bölüm: Yönetim
  • Yönetim Nedir?
  • İşletme Yönetiminde Yönetim Sürecinin Amacı
  • İşletme Yönetiminde Yönetim Piramidi
  • Yönetimin Fonksiyonları
   • Planlama
   • Organizasyon (Örgütleme)
   • Kadrolama
   • Yöneltme
   • Denetleme
  • Yönetimde Karar Kavramı
  • Karar ve karar verme nedir?
  • Karar türler
   • İşletmelerde karar piramidi
   • Yönetimde Hedef Belirleme
  2. Bölüm: Yönetici
  • Yönetici Kimdir?
  • Yöneticinin Rolleri
  • Yöneticilik için Temel Yetkinlikler
  • Yöneticilik için Temel Beceriler
  • Emir Kavramı ve Emir Verme
  • Yönetici ve Güç Kullanma
  • Yönetimde Hedef Belirleme
  • İyi Yöneticilerin 7 Temel İlkesi
  • Yönetimde Tehlikeli Virajlar
  • Başarılı Yöneticilik için Öneriler

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön